Skriv ut

Info fra NBF :NBF Rallycross NM

Informasjon vedrørende tidtaging og resultatservice NM/NC løp 2015

     I 2014 måtte det skaffes nye personer til å drifte resultatservicen i NM/NC da den personen som hadde gjort dette i mange år ikke ønsker å fortsette. Det ble da i forkant av 2014 sesongen innkjøpt nytt utstyr til denne tjenesten. Det er samme tidtagningssystem (software) som blir brukt i 2015 som 2014, ikke noe nytt system som er tatt i bruk.
 
I forkant av 2014 sesongen startet da arbeidet med å finne nytt personell til å drifte dette systemet. Det finnes dessverre ikke firmaer som driver dette profesjonelt i Norge. Vi kom da i kontakt med en person som var kjent med resultat og tidtaging generelt og som tok på seg jobben med NM/NC serien 2014. Dette er omfattende programmer som krever kunnskap for å sette seg inn i. Vi snakker da om programmer som kan brukes i forbindelse med transpondere.
Dessverre hadde ikke denne personen mulighet til å fortsette i 2015 og vi måtte på nytt ut å finne personell til denne driften. Dette arbeidet startet i desember 2014 og i februar 2015 var en avtale på plass. Dessverre er det sånn at det ikke er mulig å prøvekjøre og teste ut dette på løp før NM/NC sesongen starter da det ikke er slike løp så tidlig i Norge. Vedkommende som har tatt på seg jobben i år har jobbet med programmet siden februar, i samarbeid med leverandør fra Nederland. Så er det alltid sånn at teori og praksis ikke alltid henger like godt sammen og det er umulig å forutse alt som kan skje.
 

På runden på Grenland skjedde det fatale at alle resultater fra lørdag var borte fra systemet når man skulle starte opp søndag. Disse resultatene fantes i backup, men det ble en stor jobb å finne de frem igjen. Dette medførte store forsinkelser som forplantet seg hele dagen fordi man stadig måtte rette opp og hente fra backup. Det er også sånn at når noe går galt blir man usikker og det ble brukt ekstra tid for å dobbeltsjekke at det som kom ut ble riktig. Det ble gjort en stor innsats fra både ansvarlig tidtager, samt løpsledelse og andre for å få dette riktig resten av dagen. Og slik tar tid, men man valgte det for å få mest mulig riktige resultater ut. Dette er ikke noe NMK Grenland som arrangør kan lastes for.
At det ikke var Live-service var en misforståelse. Når vi tegnet denne avtalen i 2014 gikk det ikke frem at vi måtte fornye lisensen for dette hvert år. Det burde vi selvfølgelig ha visst, ikke bare antatt at dette fornyet seg automatisk. Dette er nå ordnet og dette vil gjelde fra neste runde.

Det jobbes nå frem mot neste NM/NC runde. Vi håper alle har forståelse for at de som jobber med dette gjør alt de kan for at dette skal bli bra (noe som selvfølgelig også var intensjonen før første NM runde). Verken arrangører, deltagere eller andre er tjent med at vi mister de vi har knyttet til oss nå også. Må vi ut og hente dette fra utlandet vil det bli et kostnadspørsmål som vi ikke tror noen er tjent med eller interessert i. Vi må derfor ta vare på og konstruktivt samarbeide med de som sier seg villig til å gjøre en slik jobb for at vi skal få til dette. 

Oslo 12 mai 2015

Norges Bilsport Forbund