Festivalen

Skrevet av Webmaster Helge Jensen

Skriv ut

Ved en feil ble det delt ut premier og "budpenger" på feil grunnlag. Antall runder ved målgang ble lagt til grunn.

Paragraf 52 i NSR angir at deltakere med engangslisens ikke skal premieres eller tas med i resultatlisten.

Arrangør (ved løpssekretær) beklager .Dette vil bli rettet opp så snart innsjekklistene er "dobbeltsjekket",og de berørte team vil bli kontaktet.