Websiden

Skriv ut

WEBMASTER

Det har kommet flere signaler på at NMK Grenlands hjemmeside er "lite dynamisk" og oppdatert. Vi er selvfølgelig interessert å forbedre "produktet", men er avhengig av en person kun har dette som oppgave. Undertegnede har etter beste evne prøvd å holde opplysningene på hjemmesiden så "up to date" som mulig, men innser klart at dette er en oppgave som blir litt for utfordrende i tillegg til flere andre oppgaver. Både privat og i klubbsammenheng.

Så hvis det er noen som ser seg i stand til å påta seg oppgaven med "oppgradering" og videre drift, vil alle bli møtt med "åpne armer".

Helge Jensen

Pt. Webmaster

___________________________________________________________________________________________________________________