Ny Leder

Skriv ut

Takker for meg i 2013!

Under årsmøte til våren har jeg besluttet å ikke stille til evt. gjenvalg. Som mangeårig leder av NMK-Grenland.innser jeg at «gamlingen» har gjort sitt,og ser at NMK-Grenland har behov for en ny  leder med nye visjoner og pågangsmot for å kunne møte utfordringene som står fremfor oss.

Jeg vil selvfølgelig fortsatt være medlem og bidra med det jeg kan.Og om den nye leder trenger eller ønsker råd, skal jeg dele med meg det jeg har av informasjon som jeg besitter. Både om saksdokumenter , personer innen «styre og stell» jeg har opparbeidet meg gjennom mange år som leder.

Hvorfor jeg går ut med dette nå, er fordi jeg ønsker at dere som medlemmer av NMK-Grenland skal kunne få god tid til og  finne en leder dere ønsker skal overta.

Ses på GMS !

Mvh

Reidar Pedersen