Ny giv

Skrevet av Webmaster Helge Jensen

Skriv ut

RPJeg ønsker kreative tilbakemeldinger !

Og jeg vil prøve på noe nytt. !!!!

Som mange årlig leder av NMK-Grenland vil jeg først og fremst sende en stor takk og en stor honnør til alle som har gitt sitt bidratt til oppbyggingen og gjennomføringen av Grenland Motorsportsenter.

For de som ikke har vært med så lenge, vil jeg informere at prosessen fra søknadstart og frem til i dag, har tatt ca 12 år. Altså en lang prosess. Men det stopper ikke der, for vi har fortsatt store utfordringer med mye spennende arbeid foran oss for å oppnå våre ønsker om og kunne tilby kjørere og publikum et av Norges flotteste flerbruksanlegg.

Som leder av NMK-Grenland har jeg med årene innsett at jeg kun er en liten brikke som sammen med et eller flere styrer, er satt til og ta vare på klubbens interesser både utad og innad, men dette lykkes jeg/vi ikke med uten medlemmenes hjelp.

Det er her jeg vil prøve noe nytt !!!

Punkt 1

Ønsker innstendig på alles vegne om hjelp til kreative ideer på hvordan vi fremover skal oppnå våre ønsker blant annet med reklame inntekter.

Punkt 2

Ønsker at alle som sitter med ideer, tørr og fremme dem og de skal bli hørt. Husk det er ingen dumme spørsmål, bare dumme svar.

Punkt 3

Ønsker at alle brukere vil føle seg stolte av hva vi både har og skal få til uansett hvor mye tid vi har mulighet til og avsette for fellesskapet.

Punkt 4

Ønsker også et kreativt og positivt samarbeid med våre naboer (KNA) i årene som kommer.

Vi i styrene skal love og bruke vinterens stille måneder på en kreativ måte som skal gi neste år et løft både økonomisk og mer utnyttelse av vårt flotte motorsport anlegg.

Håper dere er med oss...

Mvh

Redar Pedersen

leder av NMK-Grenland