Informasjon medlemskort

Skriv ut

Hei alle NMK klubber
På Landsmøte 2011 ble det foreslått at duplikat av medlemskort skal belastes et gebyr,  kr 100,-. Dette på bakgrunn av store kostnader for administrasjon og utsendelser av dette gjennom året. Dette ble enstemmig vedtatt.
NMK har valgt å gjøre denne ordningen gjeldene fra 1. juni 2012 slik at de medlemmer som ikke har mottatt kortene sine som de skal i henhold til flytting etc har fått anledning til å etterlyse de før regelverket trer i kraft.Fra 1. juni 2012 blir det belastet medlemmet kr 100,- for de som må ha nye kort.
Meld dette ut til deres medlemmer via deres nettsider, facebooksider etc slik at medlemmene fremdeles har noen dager til å hente ut manglende kort for innbetaling av kontingent 2012. 
PS: Oppfølgingsbrev med fakturakopi 2012 sendes 1. juni ut til de medlemmer som ikke har betalt medlemskap. Dette gjelder på vegne av alle våre 99 klubber.
Vær snill å informer på klubbsidene deres.
 
 
Med vennlig hilsen
Heidi Engedal