NM RALLYCROSS

Skrevet av Webmaster Helge Jensen

Skriv ut

NM-runde i Rallycross til NMK-Grenland

NMK-Grenland ble tildelt NM-runde i rallycross for 2011. Dette er jo en meget stor anerkjennelse av klubben, og det nye baneanlegget. Vi får et "prestisje-arrangement" til klubben.. Dette er et arrangement som vil kreve mye av klubbens medlemmer og andre samarbeidsparter i Grenlandsområdet. Vi vet at vi får mye å gjøre, men samtidig er vi overbesvist om at vi også kan lage et arrangement vi kan være stolt

Arrangementskommite vil med det første bli utnevnt, og alle gode krefter må settes inn for å få løpet i havn.

 

Ifølge "foreløpig terminliste" fra NBF, blir løpet satt opp 6-7. august 2011.