Organisasjon 15

Skrevet av Webmaster Helge Jensen

Skriv ut

Informasjon

HOVEDSTYRET ETTER ÅRSMØTE 26/2-15 

Leder: Morgan Riis (2 år)

Nestleder: Frode Jeilen (2 år)

Sekretær: Helge Jensen (1 år)

Kasserer: Mona Iren Riis (2 år)

Styremedlem David Nordgård (1 år)

Styremedlem Bjørn Holte (1 år)

Styremedlem Reidar Pedersen (1 år)

Styremedlem m IT-ansvar Øyvind Gravklev (2 år)

Styremedlem Leder av Damegruppa (2 år). Velges på møte 7. mars.*

*Styret gis fullmakt til å godkjenne representanten.

 

"Oppgradert versjon" med telefonummer og mailadresser kommer.

Protokoll fra Bilgruppens årsmøte  .

Protokoll fra Hovedforeningens årsmøte  .

Prisliste trening/støtte 2015. 

Styremedlem Leder av Damegruppa (2 år). Valgt på møte 7. mars:Christine Settendal Johnsen.*